In 2016 was een feestelijk jaar voor AGOVV Apeldoorn. De (hoofd)tribune van Sportpark Berg en Bos werd geheel gerenoveerd en heropend en in mei vierden de Apeldoornse amateurs het kampioenschap in de derde klasse.

De tribune van AGOVV was in 2012 ten prooi gevallen aan de gemene Aziatische boktor. Deze had een dragende paal ingrijpend aangetast. Het bouwwerk dreigde daardoor zelfs in te storten, maar dat kon worden verholpen met een metalen noodconstructie. In 2013 ging de proftak van AGOVV failliet en geld om de tribune te renoveren was er niet.

Het bestuur, leden en vrijwilligers pakten, ondanks de misschien wel moeilijkste jaren uit de geschiedenis van de Apeldoornse geheelonthoudersvereniging, de draad weer op. Zij herstelden het monumentale bouwwerk in volle glorie. Met hulp van een subsidie en een crowdfundingsactie werd geld bijeengebracht om de tribune op te knappen.