Het zijn spannende tijden voor de supporters van voormalig profclub FC Wageningen. De gemeente Wageningen neemt namelijk binnenkort een besluit over de toekomst van ‘hun’ stadion, De Wageningse Berg. Het plan is om van de oude thuishaven van de FC een Future Center te maken, een multifunctioneel complex waar “kennis en kunde op het gebied van voeding, beweging en gezondheid samenkomen.” Dankzij de komst van het Future Center blijft voor de supporters een stukje voetbalhistorie bewaard. Een aantal politieke partijen en omwonenden lijken echter roet in het eten te gooien. De fanatieke fans van FC Wageningen zijn daarom in actie gekomen.

Tegenstanders van het plan vinden dat het terrein waarop het stadion staat, moet worden “teruggegeven aan de natuur”. Belachelijk, vindt Harold van Kooten, een van de actievoerders. “Het stadion ligt al vanaf 1899 op deze plek en de natuur heeft er nooit onder geleden. Integendeel, in de loop der jaren zijn er volop bomen en struikgewassen rond het stadion gegroeid. In de plannen voor het Future Center wordt juist rekening gehouden met de omliggende natuur en het milieu. Zo zullen er ecologisch verantwoorde materialen worden gebruikt.”

IMG_7009b
Ook vrezen omwonenden parkeer- en geluidsoverlast. “Maar leden van de hondenclub, die op het voormalige trainingsveld (foto hierboven, van enige jaren geleden) trainingen verzorgen, parkeren nu ook in en rond het stadion. Dus wat dat betreft zal er in de toekomst niet veel veranderen”, aldus Van Kooten. “En in de jaren dat er gevoetbald werd op De Wageningse Berg, was er elke twee weken reuring in en om het stadion. Dat zal in de toekomst niet het geval zijn. Door de incidentele evenementen en voetbalwedstrijden zal er wel wat rumoer zijn, maar om dit nu als geluidsoverlast te bestempelen, gaat mij wel erg ver.”

IMG_6473
Onder het mom ‘Supporters FC Wageningen steunen Future Center Wageningen’ hebben de nog altijd trouwe aanhangers een open brief naar lokale en regionale media gestuurd. Ook roepen zij mensen op een mail te sturen naar gemeenteraadsleden van de partijen die tegen het bestemmingsplan dreigen te stemmen of erover nog twijfelen.

Deplorabel
Sinds het faillissement van FC Wageningen werd De Wageningse Berg alleen nog incidenteel gebruikt voor evenementen en voetbalwedstrijden, zoals Ballen op de Berg in 2013. In 2003 lag het stadion er nog deplorabel bij. “Dat was ons een doorn in het oog “, zegt Van Kooten. “Met een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben we toen onder meer het vele onkruid verwijderd. Vanaf dat moment hebben we ons sterk gemaakt voor het behoud van De Wageningse Berg. Dit stadion heeft zoveel bijgedragen aan de bekendheid van Wageningen, dat mag nooit verloren gaan.”

01 wageningse berg 230914
Het stadion ligt er op dit moment goed onderhouden bij. Alleen het dak van de oude hoofdtribune is om veiligheidsredenen verwijderd. Er worden regelmatig trainingskampen georganiseerd op de Wageningse Berg.

Geen betaald voetbal
De supporters zijn positief over de plannen van het Future Center Wageningen en hopen dat het stadion uit historisch perspectief behouden blijft. “Dan kan iedereen die hier ooit aan de hand van zijn vader een wedstrijd heeft bezocht – of erover heeft gelezen in Staantribune – een bezoek brengen aan ‘ons’ stadion”, zeggen de fanatieke fans. “Voor alle duidelijkheid: wij weten dondersgoed dat er geen terugkeer mogelijk is van een betaald voetbalclub op De Wageningse Berg, maar daar strijden we ook niet voor. Als er af en toe een leuke wedstrijd in het nieuwe stadion kan worden georganiseerd, zijn wij al tevreden.”
04 wageningse berg 230914
Foto’s: Martijn Mureau/Marco Magielse