(Service)vragen

Voor adreswijzigingen, vragen over abonnementen (zoals het niet ontvangen hebben van een nummer, opzeggingen, e.d.) en overige vragen kun je terecht bij Abonnementenland, de instantie die de abonnementen beheert, zie: www.aboland.nl.
Of mail naar: klantenservice@aboland.nl, onder vermelding van ’Staantribune’.

Je kunt sommige zaken ook zelf hieronder online regelen:

Adreswijziging doorgeven

Abonneenummer opvragen

Machtiging automatisch incasso

Factuur betalen

Abonnement opzeggen

Webshop
Voor vragen over losse bestellingen die in de webshop zijn gedaan, mail je naar info@staantribune.nl. Dat geldt ook voor inhoudelijke vragen over het magazine of andere Staantribune-gerelateerde vragen. Dit geldt dus niet voor alle vragen over abonnementen, dan verwijzen we je via een automatische mail meteen door naar Abonnementenland (zie hierboven).