Khalid Sinouh stond tweeëntwintig jaar lang onder de lat bij acht Nederlandse en drie buitenlandse profclubs, waaronder gerenommeerde clubs als PSV en HSV. Maar tijdens zijn lange carrière viel hij meer op vanwege zijn uitgesproken meningen dan door zijn rol als keeper.

Voetballers staan doorgaans niet bekend om hun politieke engagement, maar Sinouh heeft nooit geaarzeld om zijn mening te geven. Zo noemde de doelman in juli van dit jaar het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) via Twitter een ‘pro-apartheidsorganisatie” en een “criminele organisatie”. Deze uitspraken leidden zelfs tot vragen in de Tweede Kamer. Minister Asscher van Sociale Zaken betreurde de tweets van Sinouh. De minister zei dat hij kon begrijpen dat mensen in Nederland uiting geven aan zorgen, verdriet en woede over wat er elders in de wereld gebeurt, maar dat dat niet mag leiden tot antisemitische uitingen.IMG_1436

“Hoe kan ik nu antisemiet zijn als ik zelf een Semiet ben?” reageert Sinouh fel op de uitspraken van Asscher.
“Waar mijn uitgesproken karakter vandaan komt? Ik wil gewoon een ander, eerlijker geluid laten horen dan de meeste media in Nederland verspreiden, zoals de gekleurde berichtgeving over wat er in het Midden-Oosten gebeurt. In mijn ogen is het verhaal veel groter dan wat de media en de mensen in Nederland erover zeggen.”IMG_1498

Er zitten wel meer onderwerpen de keeper dwars, zoals het, veelal negatieve, imago van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. “Ik wil dat beeld heel graag veranderen en probeer dat vooral te doen via Facebook en Twitter. Nee, ik zit niet te wachten op een uitnodiging van een talkshow of een politieke partij. Bij zo’n programma word je in een hoek gedreven waar je niet wil zijn. En in de politiek wordt alles in achterkamertjes bepaald en moet je concessies doen. Dat is allemaal niets voor mij. Ik heb mijn Twitteraccount, dat vind ik genoeg. Weet je wat nu zo vreemd is? Mijn vader is als minderheid naar dit land gekomen. Ik wil – als tweedegeneratie-Nederlander – ook behandeld worden als een Nederlander. Ik vind dat ik dezelfde mening mag uiten als elke andere Nederlander.

sinouh_staantribuneAls wij arbeider zijn, zoals mijn vader, ons werk doen en niks zeggen, dan is het allemaal goed. Maar als we onze kinderen opleiden, zodat ze kunnen zeggen wat ze willen en dat kunnen onderbouwen, dan krijgen we kritiek. Dus ik moet eerst blank zijn voordat ik wat mag zeggen? Zo werkt het niet. Geert Wilders mag alles zeggen wat hij wil. Ik hoef maar één ding te zeggen of het wordt breed uitgemeten in de media en er komen zelfs vragen over in de Tweede Kamer. Is dat om hetgeen ik zeg, of is het omdat ík het zeg? Als ik Pietje of Jantje had geheten, dan werd er heel anders naar gekeken. Er wordt met twee maten gemeten.”

Lees het hele interview met Khalid Sinouh van Maurice van Westrienen en Eva Gerritse in het 0-nummer van Staantribune (pagina 40 e.v.).