Factuur betalen

FACTUUR BETALENVoor adreswijzigingen, vragen over abonnementen (zoals het niet ontvangen hebben van een nummer, opzeggingen, e.d.) en overige vragen kun je rechtstreeks terecht bij Abonnementenland, de instantie die namens Staantribune de abonnementen beheert, zie: www.aboland.nl.
Of mail naar: klantenservice@aboland.nl, onder vermelding van ’Staantribune’.
Of bel de klantenservice van Abonnementenland: 0251 – 25 79 24.

Je kunt het ook zelf hieronder online regelen:

Adreswijziging doorgeven

Abonneenummer opvragen

Machtiging automatisch incasso

Abonnement opzeggen

Webshop
Voor vragen over losse bestellingen die in de webshop zijn gedaan, mail je naar info@staantribune.nl. Dat geldt ook voor inhoudelijke vragen over het magazine of andere Staantribune-gerelateerde vragen.