Vorig jaar rond deze tijd was de ConIFA World Football Cup in Abchazië. Voor Staantribune deden Joris Kaper en Joris van de Wier hiervan uitgebreid verslag, wat een groot succes bleek. In de volksmond wordt dit toernooi ook wel het WK voor ‘niet-erkende landen’ genoemd, hoewel die betiteling de lading niet helemaal dekt. De ConIFA behartigt namelijk ook de belangen op voetbalgebied van diverse volkeren en autonome regio’s.

Dit jaar is het Europees Kampioenschap van de ConIFA, dat plaatsvindt in Noord-Cyprus. Het noorden van Cyprus werd in 1974 bezet door het Turkse leger. De aanleiding hiervoor was een staatsgreep, uitgevoerd door een aantal Grieks-Cyprioten, met als doel eenwording met Griekenland, wat veel Grieken en Grieks-Cyprioten overigens afkeurden. Turkije zag dit als een bedreiging voor de Turkse Cyprioten en stuurde het leger naar Cyprus, waar de Turken het noordelijke deel van het eiland (ongeveer een derde van het eiland) bezetten. In 1983 werd de Turkse Republiek Noord-Cyprus uitgeroepen. Sindsdien is het de facto een onafhankelijk land. Alleen Turkije erkent Noord-Cyprus als een soeverein land.

Opvallend is dat het eiland letterlijk is verdeeld in twee delen. Tussen Cyprus en Noord-Cyprus loopt de ‘Groene Lijn’, een door de VN gecontroleerde bufferzone. Nicosia is daardoor ook in tweeën gesplitst. De bufferzone loopt recht door de hoofdstad. Er zijn al een poosje vredesbesprekingen gaande, maar daar zit voorlopig weinig vooruitgang in.

Tot die tijd heeft Noord-Cyprus zijn eigen voetbalbond, competitie en nationale elftal. Dat team mag van de FIFA geen wedstrijden spelen tegen door de FIFA erkende elftallen en dus biedt de ConIFA uitkomst. De ConIFA promoot het voetbal in dit soort ‘landen’ en gebieden, zonder dat de bond daarbij een politiek standpunt inneemt. Dat is een van de redenen waarom dit EK plaatsvindt in Noord-Cyprus.

De ConIFA European Football Cup is van 4 tot en met 11 juni in vier speelsteden, waaraan acht ‘landen’ deelnemen: Noord-Cyprus, Abchazië, Karpatalya, Zuid-Ossetië, Padanië, Isle of Man, Felvidek en Szekler Land.

Komende week besteden we meer aandacht aan dit toernooi en het voetbal in Noord-Cyprus.