Wat in dit aardse leven de ultieme doodzonde is die een mens kan begaan, verschilt per regime. De radicale islam heeft ongeloof en afvalligheid, de maffia heeft uit de school klappen, de UEFA heeft op de trappen staan.

AZ kreeg deze week een boete van 18.000 euro, onder meer omdat fans tijdens het duel met Maccabi Tel Aviv voor kortere of langere tijd op de trappen van de tribune stonden. Ajax, PSV en Feyenoord kregen eerder al meerdere malen een forse boete voor dit vergrijp, terwijl ook FC Twente al eens de pineut was.

Wat is precies het probleem met die trappen? Naar verluidt is de verklaring dat supporters die op de trappen staan de doorgang kunnen blokkeren, wat in het geval van calamiteiten tot gevaarlijke situaties kan leiden. Dat is echter maar de vraag. Als er een noodsituatie is en de mensen moeten zo snel mogelijk het stadion verlaten, dan gaan de fans op de trappen toch zeker niet als enigen níet naar buiten? Sterker nog, het vak is eerder leeg als een deel van de fans als het ware al halverwege is op weg naar de uitgang.

Een mogelijke tegenwerping is dat een calamiteit ook kan betekenen dat hulpdiensten juist het stadion in moeten, bijvoorbeeld als er iemand onwel is geworden in het vak. Maar ook hier is het niet vanzelfsprekend dat zij sneller het slachtoffer bereiken als iedereen op zijn stoeltje zit. Misschien kun je op een trap wel eenvoudiger plaatsmaken om mensen te laten passeren dan wanneer de hulpdiensten zich tussen volle en altijd te nauw bemeten rijen stoeltjes door moeten wurmen.

Enfin, de ergernis bij fans schuilt natuurlijk vooral in de regelzucht van de UEFA die in strijd is met de supporterscultuur. Alles over verboden en straffen hieromtrent kan men lezen in de UEFA Disciplinary Regulations 2016, met op het omslag – saillant detail – een foto van een woedende Wesley Sneijder die zijn beklag doet bij de scheidsrechter.

Het document is niet bepaald spannende lectuur, maar artikel 16.2 somt het “inappopriate behaviour” op waarvoor clubs kunnen worden gestraft. Er zijn acht strafbare vergrijpen: een pitch invasion, gooien van objecten, vuurwerk afsteken, schijnen met een laserpen, uitingen in woord of gebaar die in politiek of ideologisch opzicht beledigend of provocerend zijn, vernielingen, het verstoren van een nationaal volkslied, en nog een restcategorie: any other lack of order or discipline observed inside or around the stadium.”

Niets over geblokkeerde trappen. Valt dat dan onder die restcategorie? Nee, uit eerder uitgedeelde boetes voor ‘blocking stairways’ blijkt dat de UEFA zich hiervoor op een ander document beroept: de UEFA Safety and Security Regulations. Daarin niets over sancties, wel dat overtredingen van deze veiligheidsregels bestraft kunnen worden volgens (“in accordance with”) de eerdergenoemde Disciplinary Regulations.

Dit lijkt me voer voor slimme juristen. Aangezien er in artikel 16.2 niets concreets over wordt gezegd, zal de UEFA voor de trappenkwestie teruggrijpen naar het algemenere artikel 16.1, een bepaling die stelt dat clubs gestraft kunnen worden voor problemen rond orde en veiligheid voor, tijdens en na de wedstrijd, “tenzij ze aan kunnen tonen dat ze niet nalatig zijn geweest.”

Dat aspect van nalatigheid is een belangrijk verschil met alle genoemde vergrijpen in 16.2, want daarvoor geldt dat clubs gestraft kunnen worden zelfs als ze kunnen aantonen dat ze niet nalatig zijn geweest. Wat kan een club nog meer doen dan stewards inzetten om supporters te verzoeken niet op de trappen te blijven hangen? Je kunt moeilijk van ze verwachten dat ze de trappen gaan afzetten of barricaderen.

Clubs dienen er tegenwoordig in hun begroting al rekening mee te houden dat wanneer ze Europees voetbal spelen, ze behalve kosten voor allerlei aanpassingen aan het stadion ook torenhoge boetes voor de onschuldigste vergrijpen zullen moeten ophoesten.

Het is zelfs al zo ver gekomen dat FC Groningen vorig jaar tijdens het thuisduel met sc Heerenveen stewards opdroeg de supporters te behandelen alsof het een Europees duel betrof. De Groningen Fanatics protesteerden daar terecht tegen omdat het de UEFA helemaal niet in de eerste plaats om de veiligheid te doen zou zijn, maar om het verstikken van de tribunecultuur. Een waar woord.

De onvrede met de gang van zaken is volgens mij te verklaren uit de nare ervaring dat de UEFA je vertrouwde stadion komt overnemen, als een vijandige mogendheid, en allerlei zaken verbiedt die daar normaal geen enkel probleem zijn. Het is alsof een vreemde bij je thuis voetbal komt kijken, je beveelt andere schilderijen aan de muur te hangen, je verbiedt een krat pils in huis te halen en op hoge toon eist dat je de hele avond roerloos op een stoel blijft zitten. Hij zegt geen dankjewel. En een paar weken later gooit hij een dikke factuur in je brievenbus.

(Fotocredits: Cabras Feliz)